Bømlapride

Om arrangementet

Du er invitert til å vera med og feira Bømlapride!
No er det på tide å feira mangfald og likeverd på Bømlo.

Arrangementet vil finna stad på parkeringsplassen utanfor Bømlo kulturhus laurdag 17. august frå kl. 12.00 til 13.30. Programmet for dagen er som følgjer:

  • Kl. 12.00: Me møtast utanfor Bømlo kulturhus.
  • Offisiell opning av Bømlapride ved ordføraren vår.
  • Appell og kultur- og musikkinnslag.
  • Pridetog - me går i lag og feirar mangfald og likeverd på Bømlo.

Det vil også vera mogleg for parti, lag og organisasjonar å ha ein stand på arrangementet.