Folk på Bømlo

Om arrangementet

Folk på Bømlo blir arrangert for tredje gong den 21. mai kl. 11-15.
Det blir rundt 40 ulike standar/aktører som deltek. Kor, korps, hagelag, kunstlag, småskalaprodusenter og mange andre er med og bidrar.

Området blir rundt og i Kulturhuset og kyrkja. 
 
Me er så heldege at me i tillegg får besøk av NRK Super og Superbussen. Desse kjem til å ha to show kl 11.30 og kl 14.30. 
 
Så kom å bli med!!