Habla Español

Om arrangementet

Kan du litt spansk, men får brukt det for lite?

Fyrste måndag i månaden frå 4.9 kan du komma til hobudbiblioteket kl 17-18 for å øva deg og kanskje forbetre spansken din.

Uformelt og berre kjekt.
Velkommen!