Prisliste

For billetterte arrangement er billettavgifta differensiert etter billettpris. Ta kontakt for avtale. 

Alle prisar er oppført eks. mva. Meirverdiavgifta tilkjem på enkelte typar arrangement, men ikkje på typiske kulturarrangement. 


Storsalen

353 personar i amfi

 

Profesjonell/kommersiell aktør, 
billettert arrangement
kr 6 000
Profesjonell/kommersiell aktør, 
ubillettert arrangement
kr 5 000
Profesjonell/kommersiell aktør, 
øvingsdag
kr 1 500
   
Lokal ideell organisasjon*, 
billettert arrangement
kr 3 000
Lokal ideell organisasjon, 
ubillettert arrangement
kr 2 500
Lokal ideell organisasjon, 
øvingsdag
kr 750
* Gjeld friviljuge organisasjonar som er registret som dette, og der det er ope for nye medlemer å melda seg inn.  
   
Scenemeister/kjentmann/brannvakt 
(obligatorisk i dei fleste tilfelle)
kr 4 205 *
Lydteknikar 
(kan fungera som scenemeister/
brannvakt i dei fleste tilfelle)
kr 4 205 *
Lysteknikar kr 4 205 *
* inntil 9 timar, deretter 650,–/time  
   
Ekstra scenevakt kr 350 *
Bærehjelp kr 350 *
Billettør/publikumsvert/foajévakt kr 350 *
* timepris, minimum 3 timar  
   
Husets lydanlegg, 
profesjonell/kommersiell aktør
kr 1 000 *
Husets lydanlegg, 
ideell organisasjon
kr 750 *
* Berre når leigetakar 
har eigen lydteknikar
 
   
Husets lysanlegg, 
profesjonell/kommersiell aktør
kr 1 000 *
Husets lysanlegg, 
ideell organisasjon
kr 750 *
* Berre når leigetakar 
har eigen lysteknikar
 
   
Trådlaus mygg, hovudbøyle kr 450
   
Stemming av flygel 
(bruk av flygelet er gratis)
kr 2 000

 


Litlesalen

100 personar i amfi

 

Profesjonell/kommersiell aktør, 
billettert arrangement
kr 4 000
Profesjonell/kommersiell aktør, 
ubillettert arrangement
kr 3 000
   
Ideell organisasjon, 
billettert arrangement
kr 2 000
Ideell organisasjon, 
ubillettert arrangement
kr 1 500
   
Teknisk bistand utanom 
kontortida, timepris
kr 650
Personell til servering av 
kaffi, frukt o.l.
kr 650
Kinoprojektor kr 1 680 *
* Inntil 3 timar 
(utover dette kr 500,– per påbyrja 3. time)

 

I standardpakken for Litlesalen inngår utstyr og teknisk bistand for følgjande: PC med PowerPoint, projektor på kinolerret, talarstol med mikrofon, trådlaus myggmikrofon. Styring av lyd, lys og bilete frå kontrollpanel på talarstolen. 

Merk at i kontortida er kulturhuset bemanna og teknisk bistand er inkludert i leigeprisen. På kveldstid og i helgar kostar teknisk bistand kr 650,– per time.

 


Foajéen

60–100 personar

 

Kommersiell aktør – per time kr 250
Ideell organisasjon – per time kr 150
PC, projektor og lerret – dagspris kr 250

 


Møterom

10–20 personar

 

Kommersiell aktør – per time kr 250
Ideell organisasjon – per time kr 150
Projektor er inkludert  

 


Ekstra rom ved leige av sal

 

Rom på førespurnad  

 

_
_
_