Senioruniversitetet

Sunnhordland Senioruniversitet samlar vitelystne seniorar frå heile regionen siste tysdagen i månaden. Her er programmet for hausten 2017:

 

29. august

Prost Svein Arne Theodorsen

500 år sidan reformasjonen. Martin Luther – kven var han og kva ville han? 

 

26. september

Ambassadør Åge Grutle

Røynsler frå eit yrkesliv i utanrikstenesta, Stortinget og Det kongelege hoffet 

 

31. oktober

Tidl. gen.dir i Norsk Hydro, Egil Myklebust

Norge fra gullalder til olje-, grønt- og digitalt skifte. En ferd med spenning(er) 

 

21. november

Førsteamanuensis Terje Knutsen

100-års markering av den russiske revolusjon

 

4. desember

Journalist Oddgeir Bruaset

Jula – der ingen kunne tru at nokon kunne bu 

Musikar Audun Kayser

Edvard Grieg – vår mann i verdens musikkhistorie 

 

_
_
_