Senioruniversitetet

Sunnhordland Senioruniversitet samlar vitelystne seniorar frå heile regionen siste tysdagen i månaden.

 

Tysdag 31. januar

Journalist Bjørn Hansen

Frå Obama til Trump – Presidentvalet i USA

 

Tysdag 28. februar

Lege og eventyrar Stein Hoff

Om den norske utvandringa til Galapagos

 

Tysdag 28. mars

Førsteamanuensis Åse Gilje Østensen

Private militære selkapers rolle i moderne krigføring

 

Tysdag 25. april

 

Professor Reidar Myklebust 

Vår fantastiske hjerne og litt om demens

 

Tysdag 30. mai

Tradisjonsmatbudeie Bodil Nordjore

Går tradisjonar og skikkar i gløymeboka?

 

_
_
_