Senioruniversitetet

Sunnhordland Senioruniversitet samlar vitelystne seniorar frå heile regionen.

Tysdag 30. januar:
Førsteamanuensis Dag Einar Thorsen
Populisme og ekstremisme i Europa – og i Norge

Tysdag 20. februar:
Stibyggjar Geirr Vetti
Om fjellgardar og stibyggjing i Noreg og besøk hos sherpaer i Nepal

Tysdag 20. mars:
Forfattar og "kulturist" Hallgrim Berg
Kan Europa overleva presset frå Islam?

Tysdag 24. april:
Arkeolog og religionshistorikar Øystein Kock Johansen
Steder du må se før du dør

Tysdag 29. mai:
Professor emeritus Knut M. Fylkesnes
Frå eit forskarliv i teneste for folkehelsa – i Noreg og Afrika

_
_
_