Senioruniversitetet: Helge Pedersen og Johanne Øvstebø Tvedten

_
_
_