Sommarutstillinga: Åse Ljones

Mjuke forteljingar — Tekstilkunstnar Åse Ljones er Bømlo kunstlag sin sommarutstillar. Sting for sting fortel ho historier som me kan oppleva i kulturhuset i sommar. Opning er 28. juni.

Åse Ljones er utdanna ved Bergen Kunsthandverkskule med hovudfag tekstil. Ho har arbeidd med tekstil i ulike materiale og uttrykk. No er det broderi for hand som er med å skapar bilete og store teppe. Tida, ljoset og nærleiken til naturen er med å forma det ferdige uttrykket. Tolmod og styrke er nokre av eigenskapane som kjenneteiknar tekstilkunstnaren, Eigenskapar ho kanskje har med seg frå oppveksten i Strandebarm? Ho har lete seg inspirera av mellom anna sterke kvinner frå denne tida. Nokre av arbeida hennar ber på forteljingane deira, møysommeleg fortalt sting for sting, tråd for tråd – ein møysommeleg prosess. Natur, lys og årstider har påvirka arbeidet til Ljones – og det er mykje Hardanger å spore i tonesetjinga hennar. ”Åse søkjer sjelefred og kontemplasjon, ho vil grava seg ned i sitt eige for å henta noko ut, noko personleg ho kan allmenngjera og dela med andre, ho vil vera i den fredsame broderinga si og fortelja om verdiane i dei små menneska sine nære, kvardagslege historiar. Ho vil syna fram dei blyge skogblomane, minnast dei bortfarne og usynlege kvinnene, vera gamaldags på ein nyskapande måte. Det er ein trass der, eit blikk for manglar i samtida, ein protest mot den forbrukande og oppskrudde tidsånda, ei sakte klipping og sying i kontrast til liberalisme og finansprofitt” heiter det i katalogen for utstillinga hennar i Kabuso i 2014.

Til Bømlo kulturhus har Ljones med seg store tepper og nokre bilete som er spent opp på rammer, alt er handbrodering på lin.

Åse Ljones har ei rekke gruppeutstillingar bak seg dei siste åra, mellom anna i KODE II i Bergen, og i Brown Grotta Art, Connecticut, USA. Separatutstillingar har ho hatt i Risør kunstpark, Nationaltheatret, Oslo, Kabuso, Galleri Giga, Sørlandets kunstmuseum og Konstens Hus Luleå, Sverige for å nemna nokre. Eksempler på utstmykkingsoppdrag: Solli DPS, Bergen, Stord Hotell, Høgskulen Stord Haugesund og Den norske ambassade i Kathmandu i Nepal. Ho er også innkjøpt av m.a. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Kunstindustrimuseet i Trondheim og Sørlandets Kunstmuseum. 

Hennar aller siste utsmykkingsoppdrag kan du sjølv oppleva – på nye Bremnes ungdomsskule!

Billettar til Sommarutstillinga: Åse Ljones

 1. I dag kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 2. I morgon kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 3. Fre 20. jul kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 4. Lau 21. jul kl 11:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 5. Søn 22. jul kl 12:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 6. Mån 23. jul kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 7. Tys 24. jul kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 8. Ons 25. jul kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 9. Tor 26. jul kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 10. Fre 27. jul kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 11. Lau 28. jul kl 11:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 12. Søn 29. jul kl 12:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 13. Mån 30. jul kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 14. Tys 31. jul kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 15. Ons 1. aug kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 16. Tor 2. aug kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 17. Fre 3. aug kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 18. Lau 4. aug kl 11:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 19. Søn 5. aug kl 12:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 20. Mån 6. aug kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 21. Tys 7. aug kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 22. Ons 8. aug kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 23. Tor 9. aug kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 24. Fre 10. aug kl 10:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 25. Lau 11. aug kl 11:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
 26. Søn 12. aug kl 12:00 Dansesalen Utstilling Les meir Ope
Vis hele programmet
_
_
_