Senioruniversitetet: Tomm Kristiansen

Om arrangementet

PROGRAM FOR HAUSTEN 2022: 

Tysdag 30. august kl. 11
Tidlegare forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen: «Den norske Atlanterhavskomite, Norges forsvar og NATOs utfordringer»

Tysdag 27. september kl. 11
NRK-journalist Tomm Kristiansen: "Afrikas historie på 60 minutter"

Måndag 24. oktober kl. 11
Professor Jørn Øyrehagen Sunde: «Kristenretten på Moster og St. Olavs lov- politisk retorikk og rettsleg realitet»

Tysdag 22. november kl. 11
Lektor Gro Elisabeth Bastiansen: «Prostitusjonen i Bergen på 15- og 1600-tallet i lys av datidens syn på moral og frelse»

Tysdag 6. desember kl. 11
Kunstkritikar Trond Borgen: «Julemotiver i billedkunsten»

Billettpris 125,– inkluderer lappar og kaffi i pausen.