Sommarkavalkade med kulturskulen

Om arrangementet

Elevar i kulturskulen som skal delta/opptre i sommarkavalkaden vil få reserverte plassar bakerst i salen (gratis). 

Alle andre elevar i kulturskulen får også gratis billett, men må likevel tinga billetten for å få reservert eit sete. 

Foreldre, søsken og andre interesserte kjøper billett på vanleg måte her på nettsida eller i kiosken på kulturhuset.