Sylfest Lomheim: Snakking

Om arrangementet

Mange ser på skriftspråket som det eigentlege og fullstendige. Snakking ser mange på som meir ufullstendig enn skriving. I røynda er det omvendt, talen står over teksten. Talen er rikare og mektigare enn teksten.

Kom og høyr Sylfest Lomheim fortelje om snakking i Bømlo Kulturhus.

Billettpris: 100,-

 

 

Eit samarbeid mellom Bømlo Kulturhus, Bømlo Folkebibliotek og Folkeakademiet Bømlo