Utleige

Bømlo kulturhus er mykje brukt av organisasjonar, næringslivet og det offentlege til møter, presentasjonar, kurs og konferansar. Legg du ditt arrangement til kulturhuset får du røynde folk med på laget, slik at du får gjennomført på den måten du ønskjer.

Me kan leggja til rette for mange typar arrangement, og vårt personale har ekspertise på alt frå planleggjing av arrangement til teknisk gjennomføring. Me kan jamvel skreddarsy kulturarrangement for firma eller organisasjonar. Me kan også tilby bedrifter, foreiningar og lag eigne pakkeløysingar i samband med konsertar eller andre arrangement.

eller ring oss på tlf. 53 42 35 00